Междуобластна група - набор 2004
Резултати от кръга - Кръг 8 (03.11.2017)