Деца "Център" 1998 - 2010-2011
Информация за клуба Асеновец
Емблема - Асеновец