Деца "Център" - набор 2007
Резултати от кръга - Кръг 2 (15.09.2019)