Деца "Център" - набор 2007
Резултати от кръга - Кръг 6 (13.10.2019)