Деца "Център" - набор 2007
Резултати от кръга - Кръг 7 (20.10.2019)