Деца "Център" - набор 2007
Резултати от кръга - Кръг 8 (27.10.2019)