Деца "Център" - набор 2007
Резултати от кръга - Кръг 9 (02.11.2019)