Деца "Център" - набор 2007
Резултати от кръга - Кръг 10 (09.11.2019)