Деца "Център" - набор 2007
Резултати от кръга - Кръг 11 (16.11.2019)