Деца "Център" - набор 2007
Резултати от кръга - Кръг 12 (23.11.2019)