Деца "Център" - набор 2007
Резултати от кръга - Кръг 13 (30.11.2019)