Междуобластна група - набор 2003 - 2016/2017
Резултати от кръга - Кръг 17 (13.05.2017 - 14.05.2017)