Републиканско първенство - набор 96 - 2010-2011
 Състав - Векта 96 [96]

Емблема [Векта 96]