Зонална група - ДЕЦА
 Състав - Сините камъни 2005/2006 [С]

Емблема [Сините камъни 2005/2006]