Зонална група - ДЕЦА
 Състав - Олимпия 2005/2006 [О]

Емблема [Олимпия 2005/2006]