Деца "Център" - набор 2007
 Състав - Брестник 2007 [Б]

Емблема [Брестник 2007]