Деца "Център" - набор 2007
 Състав - Арда 2007 [А]

Емблема [Арда 2007]