Деца "Център" - набор 2007
 Състав - Марица Пд 2007 [М]

Емблема [Марица Пд 2007]