Деца "Център" - набор 2007
 Състав - Берое 2007 [Б]

Емблема [Берое 2007]