Деца "Център" - набор 2007
 Състав - Векта 2007 [В]

Емблема [Векта 2007]