Контроли - 2011-2012
 Състав - Родопа 99 [rod99]

Емблема [Родопа 99]