Републиканско първенство - набор 97
 Състав - Берое 97 [ber97]

Емблема [Берое 97]