Футбол 7 - набор 2003 - 2013/2014
 Състав - Орлета Пз 2003 [О]

Емблема [Орлета Пз 2003]