Републиканско първенство - набор 99 - 2013/2014
 Състав - ДИТ 99 [Д]

Емблема [ДИТ 99]