Контроли - 2010-2011
 Състав - Марица Пд 96 [mr96]

Емблема [Марица Пд 96]