Контроли - 2010-2011
 Състав - Родопа 96 [96]

Емблема [Родопа 96]