Контроли - лято 2015
 Състав - Асеновец 2000 [as2000]

Емблема [Асеновец 2000]