Деца "Център" 1998 - 2010-2011
 Състав: Асеновец-1 98

Емблема [Асеновец-1 98]