Ботев U10 - сезон 2018/2019

Първи ред (прави, от ляво надясно): Александър Илиев, Александър Василев, Деан Несторов, Минчо Цветанов (ст. треньор) Димитър Минев, Кристо Попов, Димитър Кратунков

Втори ред (седнали, от ляво надясно): Габриел Кереэов, Велислав Иванов, Теодор Василев, Емил Куэев, Мартин Пиндев, Деян Видолов, Васил Иванов, Петър Байраков