Зонална група - набор 2004
Информация за клуба Асеновец
Емблема - Асеновец