Деца "Център" 1999 - сезон 2011-2012
Информация за клуба Асеновец
Емблема - Асеновец