Междуобластна група - набор 2003 - 2016/2017
Информация за клуба Асеновец
Емблема - Асеновец