Деца "Център" - набор 2007
 Състав - Родопа 2007 [Р]

Емблема [Родопа 2007]