Деца "Център" - набор 2007
 Състав - Ботев 2008 [Б]

Емблема [Ботев 2008]