Деца "Център" - набор 2007
 Състав - Хебър-2 2008 [Х]

Емблема [Хебър-2 2008]