Деца "Център" - набор 2008/09
 Състав: Марица Пд 2008