Деца "Център" - набор 2008/09
 Състав: Родопа 2008