Юноши младша възраст 1995/1996 - сезон 2011-2012
 Състав: Векта 96

Емблема [Векта 96]