Контроли - 2011-2012
 Състав - Марица Пд 96 [mr96]

Емблема [Марица Пд 96]