Контроли - 2011-2012
 Състав - Асеновец 96 [96]

Емблема [Асеновец 96]