Футбол 7 - набор 2004 - 2013/2014
 Състав - Марица Пд 2004 [М]

Емблема [Марица Пд 2004]