Футбол 7 - набор 2004 - 2013/2014
 Състав - Орлета Пз 2004 [О]

Емблема [Орлета Пз 2004]