Футбол 7 - набор 2004 - 2013/2014
 Състав - Векта 2004 [В]

Емблема [Векта 2004]