Футбол 7 - набор 2004 - 2013/2014
 Състав - Суперстарс 2004 [С]

Емблема [Суперстарс 2004]