Междуобластна група - набор 2003 - 2016/2017
 Състав: Орлета Пз 2003

Емблема [Орлета Пз 2003]