Зонална група - набор 2004
Резултати от кръга - Кръг 2 (22.09.2018)