Зонална група - набор 2004
Резултати от кръга - Кръг 3 (29.09.2018)