Междуобластна група - набор 2003 - 2016/2017
Резултати от кръга - Кръг 1 (17.09.2016)