Футбол 7 - набор 2004 - 2013/2014
Резултати от кръга - Кръг 3 (13.10.2013)
1 Почива: Векта 2004